دبستان بوعلی - قسمت یکصد و بیست وچهارم - Dabestan Bo Ali - Epi.124

 • Uploaded 11 months ago in the category Dabestan Bo Ali / دبستان بو علی

  موضوع بخش با بیمار که توسط داکتر پردیس پیشکش میشود در رابطه به سینه و بغل است، در بخش دوم گزارش از همایون دانشیار در رابطه به انستتیوت امراض قلبی و امکانات این

  ...

  موضوع بخش با بیمار که توسط داکتر پردیس پیشکش میشود در رابطه به سینه و بغل است، در بخش دوم گزارش از همایون دانشیار در رابطه به انستتیوت امراض قلبی و امکانات این شفاخانه به مریض های که سوراخ قلب دارند، بخش آشنای صدای امریکا در رابطه به جنون جوانی است.nnThe topic which is going to be represented in the first segment by Dr.

  Pardes is pneumonia.nThe second segment features a report By Mr.

  Danishyar in which he shows us the Institute of Heart Disease, the facilities this hospital and the services which they provide for the heart patients.nDon’t forget to watch the last segment which is VOA Ashna Part.nnnمحصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnتلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدtolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency nتلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است.

  برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.nnSubscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!n---------------------------------------------------------------------------------n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnWatch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequencynnTOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan.

  TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

 • دبستان بوعلی قسمت یکصد و بیست وچهارم dabestan bo ali epi124
show more show less