دبستان بوعلی - قسمت یکصد و سی و سوم / Dabestan Bo Ali - Ep.133

 • Uploaded 1 year ago in the category Dabestan Bo Ali / دبستان بو علی

  موضوع بخش با بیمار که توسط داکتر پردیس معصومی و داکتر غزل شریفی ماهر پیشکش میشود در باره دندان استnدر بخش دوم گزارش از همایون دانشیار در رابطه به کم خوابی است

  ...

  موضوع بخش با بیمار که توسط داکتر پردیس معصومی و داکتر غزل شریفی ماهر پیشکش میشود در باره دندان استnدر بخش دوم گزارش از همایون دانشیار در رابطه به کم خوابی است nبخش آشنای صدای امریکا در رابطه به معاینات اندسکوپی است nnThe topic which will be discussed in the first segment by Dr.

  Pardes Masoomi and Dr.

  Ghazal Sharifi Maher is about tooth problems.nIn the second segment, Humayoun Danishyar again has a report about insomnia.nDon’t miss the last segment of the show which is about Endoscopy.nnnمحصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnتلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدtolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency nتلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است.

  برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.nnSubscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!n---------------------------------------------------------------------------------n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnWatch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequencynnTOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan.

  TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

 • دبستان بوعلی قسمت یکصد و سی سوم dabestan bo ali ep133
show more show less