بامداد خوش - سرخط - صحبت های عبدالفتاح احمد زی در مورد نپرداختن حقوق بازنشتگان از سوی دولت

show more show less