دبستان بوعلی - قسمت ۱۴۸ / Dabestan Bo Ali - Ep.148

 • Uploaded 6 months ago in the category Dabestan Bo Ali / دبستان بو علی

  موضوع بخش با بیمار که توسط داکتر پردیس معصومی تقدیم میشود در رابطه به معاینات اندسکوپی است nاین که گزارش این هفته چیست با هم میبینیم nبخش آشنای صدای امریکا در

  ...

  موضوع بخش با بیمار که توسط داکتر پردیس معصومی تقدیم میشود در رابطه به معاینات اندسکوپی است nاین که گزارش این هفته چیست با هم میبینیم nبخش آشنای صدای امریکا در رابطه به التهاب مفاصل است nnThe topic which will be discussed in the first segment By Dr.

  Pardes Masoomi is endoscopy checkup.nLet’s see what the report in the second segment which will be will be provided by Danishyar.nThe last segment represents a chat about Arthritis.nnnمحصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficialn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnتلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدtolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency nتلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است.

  برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.nnSubscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!n---------------------------------------------------------------------------------n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficialn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnWatch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequencynnTOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan.

  TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

 • دبستان بوعلی قسمت ۱۴۸ dabestan bo ali ep148
show more show less