قاب گفتگو - قسمت ۲۵۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 253

 • Uploaded 8 months ago in the category Qabe Goftogo / قاب گفتگو

  مهمان این هفته میر مفتون صدای از کوه های پامیر بدخشان است.nدر ادامه یاسین قادری برای شما در مورد شیوه درست تمرین و خوراک توصیه میکند و در اخیر هم تصاویر وطندار

  ...

  مهمان این هفته میر مفتون صدای از کوه های پامیر بدخشان است.nدر ادامه یاسین قادری برای شما در مورد شیوه درست تمرین و خوراک توصیه میکند و در اخیر هم تصاویر وطندار هم دیدنسیت.nn This week’s guest is Mir Mafton, the voice form the Mountains of Pamir Bdakhshan.nDon’t forget to Watch Yasin Qaderi’s recommendations on how to eat and how to work out and at the end you will see Watandar special videos.

  nnnمحصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficialn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnتلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدtolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency nتلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است.

  برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.nnSubscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!n---------------------------------------------------------------------------------n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficialn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnWatch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequencynnTOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan.

  TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

 • قاب گفتگو قسمت ۲۵۳ qabe goftogo the panel episode 253
show more show less