دبستان بوعلی - قسمت ۱۵۲ / Dabestan Bo Ali - Ep.152

 • Uploaded 7 months ago in the category Dabestan Bo Ali / دبستان بو علی

  موضوع بخش با بیمار در رابطه به تب کانگو است nگزارش این هفته در رابطه به بازی نمودن اطفال همرای نکتای که سبب فلج شدن طفل شد است nبخش آشنای صدای امریکا در رابطه

  ...

  موضوع بخش با بیمار در رابطه به تب کانگو است nگزارش این هفته در رابطه به بازی نمودن اطفال همرای نکتای که سبب فلج شدن طفل شد است nبخش آشنای صدای امریکا در رابطه به مقاومت انتانات در برابر انتی بیوتیک ها استnnThe topic which will be discussed in the first part is Congo fever.nThis week’s report refers to the children’s toying with ties which causes them to become Paralyzed.nAshna will let you know about the infections’ resistance against Antibiotics.nnnمحصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficialn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnتلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدtolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency nتلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است.

  برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.nnSubscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!n---------------------------------------------------------------------------------n| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTVn| Official Google +| bit.ly/1o1cYeyn| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTVn| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficialn| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TVn| Official Website | www.tolo.tvnWatch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequencynnTOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan.

  TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

 • دبستان بوعلی قسمت ۱۵۲ dabestan bo ali ep152
show more show less