بامداد خوش - صحبت های سید مهدی کاظمی نماینده بنیاد رحمانی در مورد حمایت شان از لیگ برتر افغانستان

show more show less